توسط آسیاب رول صنایع جوهر فوجی با مسئولیت محدود چرخ