برای مردم از معادن شن و ماسه سیلیس استفاده می کنند